Kaj prinaša

Mi poskrbimo za vaše poslovne procese, zato da lahko vi poskrbite za vaš posel.

Izstopite iz kamene dobe (Dobrodošli v 21. stoletju)

Tudi poslovne procese v storitveni dejavnosti je možno poenostaviti, avtomatizirati, meriti, izboljševati. Poenostavite delo vašim zaposlenim. Razbremenite jih razdeljevanja nalog, iskanja informacij in dokumentov, pretipkavanja in rutinskih opravil ...

Strokovnjaki, eksperti, poslovodje in direktorji naj se ukvarjajo s poslom, novimi idejami, reševanjem težav in povečevanjem učinkovitosti.
Poenostavite delo vasim zaposlenim
Stop birokraciji

Stop birokraciji

Birokracija preverjeno ubija ustvarjalnost in učinkovitost. Zato vašega dela ne smejo usmerjati dokumenti, dokumentni tokovi in v dokumentih napisana pravila. Z uvajanjem procesne organizacije v vaše procese neposredno pripeljemo le tiste dokumente, ki so za delo res potrebni, nepotrebne dokumente pa ukinjamo.

Izdelava dokumentov mora biti samodejna, hitra in preprosta na podlagi vnaprej pripravljenih predlog in brez nepotrebnega pretipkavanja podatkov.

Učinkovitost

CREA ProcesnaPisarna in uvajanje BPM prinašata zelo konkretne učinke in merljive rezultate, saj bistveno dvigujeta učinkovitost in konkurenčnost podjetja. Če je včeraj enega ključnih poslovnih procesov v slovenski zavarovalnici ročno izvajalo 121 zaposlenih, danes v avtomatiziranem poslovnem procesu 30% več dela opravi le 34 zaposlenih.

Te številke so lahko tudi vaše.
Povecanje ucinkovitosti in konkurencnosti podjetja
Pravocasna in hitra izvedba nalog

Hitra odzivnost

Pravočasno, hitro izvedbo nalog brez odvečnih zamud najbolj občutijo vaše stranke in partnerji.

CREA ProcesnaPisarna upošteva prioritete in roke ter nenehno skrbi, da so vse naloge izvedene pravočasno. O približevanju roka za zaključek ali o zamudah pravočasno obvešča zaposlene in nadrejene. V primeru bolniške odsotnosti ali dopusta naloge samodejno dodeli sodelavcu. Merjenje KPI in optimizacija poslovnih procesov pa še dodatno izboljšujeta vašo odzivnost.

Urejeno in pregledno delo

Z BPM neurejen način dela in neformalno, stihijsko izvajanje nalog uredimo. Zaposlene, zaledne rešitve ter papirne in elektronske dokumente na urejen način povežemo. Nepregledno urejanje, ročno predajanje in nenehno iskanje dokumentov ali informacij naj postanejo preteklost.
Urejeno in pregledno delo
Belezenje revizijske sledi vsakega koraka v procesu

Transparentno poslovanje

ProcesnaPisarna skrbno beleži revizijsko sled izvedbe vsakega koraka v procesu. Zato vedno natančno vemo, kje, kdo, kdaj in zakaj je sodeloval pri poslovnih odločitvah, kje se trenutno določena naloga nahaja in kaj se je v procesu pred tem dogajalo.

Mobilnost

CREA ProcesnaPisarna omogoča uporabo tabličnega računalnika ali mobilnika. Omogočite odgovornim, upravi in direktorjem, da pregledujejo dokumente, odobravajo predloge in sprejemajo odločitve tudi na službeni poti ali iz domačega naslonjača.
Moznost uporabe tablicnega racunalnika ali mobilnika
Poslovna in procesna pravila skladna s pravilniki standardi in zakonodajo

Skladnost s pravilniki, standardi, zakonodajo

Poslovna in procesna pravila zagotavljajo, da se poslovni proces izvaja natanko tako, kot je bilo predvideno. Skrbno se preverjajo pogoji, ki dovoljujeo različne izjeme in posebne scenarije. Nobeden od uporabnikov ne more izvajati svojega dela na nepredviden ali nezakonit način ali pa tako, da bi zaradi osebnih interesov zapostavil dobre poslovne prakse.

Stop funkcijskim silosom

CREA ProcesnaPisarna s povezovanjem zaposlenih, zalednih rešitev, namenskih aplikacij in dokumentov iz različnih poslovnih funkcij omogoča preseganje pojava tim. funkcijskih silosov (ang. Functional Silo Syndrome). Zaposlene motivira, da se obnašajo tako, kot je optimalno za podjetje kot celoto, ne pa tako, kot je najbolje za njihovo delovno mesto, poslovno funkcijo ali oddelek.
Delo, ki je optimalno za podjetje, ne samo za oddelek
Kljucni kazalniki uspesnosti

KPI

Procesni sistem nenehno spremlja, beleži in meri, kako podjetje izvaja poslovne procese. Z agregacijo procesnih podatkov, analizo porabe časa, materiala ter finančnih in drugih virov omogoča izračun ključnih kazalnikov uspešnosti (ang. KPI), ki poslovodstvu pomagajo usmerjati delovanje podjetja. Pomagajo poiskati, npr. kateri oddelek ima najboljše rezultate, kateri izdelek zahteva največ dela ali pa npr. oceniti, kako dobro poskrbimo za svoje ključne stranke.

Opimizacija poslovanja

Procesni KPI so osnova za analizo operativnih in drugih stroškov, analizo dodane vrednosti in optimizacijo poslovnih procesov. Procesni sistem zagotavlja natančne, točne, realne in kakovostne podatke o načinu dela in uspešnosti podjetja na podlagi dejansko izmerjenih podatkov. Iskanje ozkih grl in manj obremenjenih delov podjetja ali zaposlenih je osnova za načrtovanje in uvajanje sprememb ter optimizacijo poslovnih procesov.
Optimizacija poslovnih procesov
Visja kakovost dela, manj cloveskih napak

Višja kakovost, manj napak

Kakovost izdelkov in storitev težko zagotavljamo, če ne poskrbimo najprej za kakovost in urejenost izvajanja poslovnih procesov. CREA ProcesnaPisarna z avtomatizacijo zamudnih opravil bistveno zmanjša možnost pojava človeške napake, poveča hitrost reševanja zadev, osebni interesi in dnevno počutje posameznika pa ne morejo bistveno vplivati na kakovost opravljenih storitev.